ENGLISH BUS Szkoła Języków Obcych

u. Katarzyńska 63
62-006 Gruszczyn
tel. 609 140 040

biuro@englishbus.pl
race@englishbus.pl

Współpracujemy z:

›› Metoda


METODA KOMUNIKATYWNA

Naszą metodę oparliśmy na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego - dokumencie, który zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące efektywnego nauczania języków obcych.Dokument opracowany przez zespół ekspertów Rady Europy promuje nowoczesną metodykę nauczania języków obcych, w której szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne posługiwanie się językiem obcym, w szczególności komunikację werbalną.

 

W nauczaniu języków obcych posługujemy się metodą komunikatywną, pobudzającą wszystkie procesy percepcyjne, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Uczą swobodnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania. Program nauczania oparty jest na progresji spiralnej - oznacza to, że w czasie zajęć wracamy do przerobionego już materiału, przypominamy go, oraz rozszerzamy. Dzięki tej technice nauczania kursanci są zawsze na bieżąco, nie zapominają czego nauczyli się na poprzednich lekcjach, a jednocześnie rozwijają nowe umiejętności.

 

Założeniem naszej szkoły jest również dopasowywanie zakresu i rodzaju realizowanego materiału do indywidualnych potrzeb kursanta. Dzięki takiej nauce uczniowie szybko mogą zrealizować zamierzone cele.

 

Zalety metody komunikatywnej:

  • efektywnie i szybko uczysz się porozumiewać w obcym języku
  • widzisz stałe postępy, jakie robisz ucząc się
  • systematycznie poznajesz nowe słownictwo, idiomy, konstrukcje składniowe
  • stale ćwiczysz to, czego się dotychczas nauczyłeś
  • potrafisz płynnie mówić w języku, którego się uczysz
  • łatwiej odnajdujesz się w nowych sytuacjach językowych
  • rośnie Twoja umiejętność rozumienia ze słuchu
  • potrafisz coraz lepiej czytać ze zrozumieniem.